Skara manskör

Återblickar

Julens utblåsande 2019

Kören deltog i Skaras tradition att blåsa ut julen och julfriden över kommunen på julaftonens eftermiddag.

Reportage i Sklt ang julkonserten

I SKlt kunde vi läsa Lennart Johanssons reportage om julkonserten:


Manskören sjöng in julen

Oväntat inslag fick applåder på julkonsert

Traditionsenligt hade Skaraborna möjlighet att söndagen den 22 december bevista Skara manskörs julkonsert i det nyrestaurerade stadshuset. Publikt sett blev det succé med en helt fylld aula.

Sjungande den välbekanta julsången “Midnatt råder” marscherade kören in till scenen där dirigenten Göran Berg lotsade sångarna in på rätt spår fast med ny titel, Midzjtnatzkin rådznjeff, med text av Alfred Smedberg.

Sångerna presenterades av körmedlemmen och förstabasen Bosse Carlqvist, känd radio- och tv-röst.

Manskören fortsatte sedan med Bjällerklang och White Christmas, arrangerade av en av Skara manskörs berömda dirigenter Ivar Bergström. Bjällrorna sköttes som vanligt av förstatenoren Jan Ericson.

Sångstudent – solist

Så var det dags för solisten i denna julkonsert, Nils-Gabriel Berg. Han studerar klassisk sång vid Musikhögskolan i Piteå och hade i år möjlighet att medverka i julkonserten. Första sången var Have yourself a merry little Christmas av H Martin/R Blane.

Solisten ackompanjerades av Ingegerd Ottosson Höög på piano, som tllsammans med Anders Bergholm på bas, svarade för musiken under hela programmet.

Kören sjöng sedan Staffansvisa i arrangemang av Lennart Lundén. Solisten återkom med Jean Sibelius Julvisa (Giv mig ej guld...). Innan paus fick åhörarna lyssna till Hugo Alvéns arrangemang av Vi skall ställa till en roliger dans och Swing’n Christmas av Jay Althouse.

Under publikens applåder lämnade så Skara manskör scenen åt sju skönsjungande flickor ur Octo Puellae som sjöng ett antal carols och svenska julsånger, under ledning av Hedda Göransson. Octo Puellae har under många år varit ett musikaliskt inslag i julkonserten.

Gospel och parad

Efter Octo Puellae återkom manskören med att sjunga Otto Olssons Advent, som belönades med kvällens största applåd. Ej upplysta gårdar var nästa sångnummer med manskören innan solisten Nils-Gabriel framförde Stjärneljus, änglaljus av J Rutter. Kören fortsatte med en gospel, arrangerad av Göran Berg, Go tell it on the Mountain, därefter sjöngs Gustaf Nordqvists berömda Jul, jul strålande jul. Som avslutning på själva konserten sjöng, med stor ingivelse, Nils-Gabriel O helga natt i arrangemang av Ivar Bergström.

Publiken som vid entrén fått programmet med ett antal allsånger, fick nu som brukligt är, visa sina röstresurser. Men än var det inte färdigt. Plötsligt dök en granförsäljare upp och ville skänka sin sista gran, sjungandes Evert Taubes Knalle Juls vals. Försäljaren var den inte helt obekante Thomas Landahl. Till tonerna av Tomtarnas vaktparad, i arrangemang av Ivar Bergström, avslutades julkonserten under publikens applåder.

Julkonserten 2019

Kören gav sin traditionella julkonsert den 22 december 2019 i Skara stadshus. Många hade sökt sig till stadshuset denna kväll för att lyssna till Skara manksör, Octo Puellae och solisten Nils-Gabriel Berg. Även Knalle Jul, alias Thomas Landahl, gjorde ett omtyckt framträdande. Efter konserten hördes många ord om hur lyckad konserten var.

Kören sjöng påLundsbrunns kurort

Den 7 december klockan 18:00 sjöng vi på Lundsbrunns kurort. Av vad som kunde höras från åhörarna så var det en bra konsert från körens sida.

Sång på invigningen av Skaras stadshus

Den 13 november sjöng kören i samband med att Skaras stadshus invigdes.

Jubileumskonsert i Vara konserthus

Den 19 oktober deltog Skara manskör i Västergötlands sångarförbunds (Vsf) festkonsert i Vara konserthus.

Höstupptakten 2019

Kvällen den 19 augusti hade kören sin höstupptakt. I år samlades vi tillsammans med respektive dam på Fredrikssons pensionat Sjöbacka utanför Eggby och avnjöt kvällsvard och kaffe med kaka. Ordf Sven-Erik hälsade välkommen och berättade bl a om att arbetet med ny övningslokal var klart. Han tackade klubbästaren Svante Andersson för kvällens arrangemang. Kvällen präglades av god stämning och stor portion gemytlighet. Självklart sjöng vi några sånger vilket särskilt gladde pensionatets husfru. Bildkollage i Fotoalbum.

Varbergs kvartettsällskap besöker Skara manskör 2019-07-07

Den 7 juli kom Varbergs kvartettsällskap på besök hos Skara manskör. Dagen tillbringades förutom med sång även med ångtågstur från Skara till Lundsbrunn samt besök i Varnhem Kata gård. På vägen till Lundsbrunn gjorde ångtåget ett uppehåll vid Tveta där vi sjöng Herman Palms "Under Rönn och Syrén" ofta kallad "Blommande sköna dalar". I Lundsbrunn inmundigades en fin lunch och i Varnhem eftermiddagsfika i Klostercaféet efter guidening i Kata gård. En mycket lyckad dag var allas kommentarer.

Nationaldagsfirande

Kören deltog i Skara kommuns Nationaldagsfirande med framträdanden från Djäknescenen kl. 14:00.

Sommarkonsert i Varnhem

Sommarkonsert i Varnhem den 6 juni.

Konsert i Fridhems kyrka

Söndag den 12 maj kl. 18:00 gav kören en konsert i Fridhems kyrka. Den månghövdade publiken var mycket nöjd med vad de fick lyssna till. Sångerna som framfördes var såväl sakrala som profana och gick i vårsångens tecken. Exempel på framförda sånger är Sanctus av F Silcher, Lover Gud av G Wennerberg, I furuskogen av W Peterson Berger, Under rönn och syren av H Palm och Hymn till Västergötland av Ivar Widén.

Vårkonserten på Valborgsmässoaftonen 2019

Våren hälsades välkommen med sång och tal. De talrika åhörarna fick lyssna till flera av de klassiska vårsångerna och ett uppskattat tal av Skaras kommunalråd Ylva Pettersson. Våren hyllades med ett fyrfaldigt leve. Talaren och dirigenten tackades med blommor.

https://youtu.be/OQuecQPiQxA

Besök hos Eidsvoll mannskor 2019

Sven-Erik talar och överlämnar gåva till Trond Ringen

Helgen den 26 - 28 april var delar av kören på besök hos vänkören Eidsvoll mannskor. Vi fick vara med på Eidsvoll mannskors 100-års firande. Firandet bestod i att det på lördagen gavs 100-årskonsert i Eidsvoll kirke där även Skara manskör framträdde. Efter konserten var det en fin bankett. Kören hyllades till sina 100 år med flera tal av bland annat John-Erik Vika Eidsvoll kommunes ordförer. Även vår ordförande Sven-Erik Pettersson höll ett hyllningtal och överlämnade skarakörens gåva, en silvervas tillverkad och graverad av Ulf Falck. Som alltid vid de båda körernas träffar präglades även träffen denna gång av god stämmning. Se gärna på Bosse Carlqvists video som du hittar under fältet videoklipp här till vänster.

Körens årsmöte 2019

Sven-Erik Pettersson tar emot ordförandeklubba och kedja av Ulf Falck

Kören höll sitt årsmöte för 2019 den 28 januari på Götala. Mötet började med parentation för sångarna Nils-Ove Sundberg och Jan-Ove Larsson vilka hade avlidit under 2018.

Årsmötet innebar förändringar i styrelsens sammansättning på så sätt att Ulf Falck som varit ordförande under de fem senaste åren valt att inte ställa upp till omval. Till ny ordförande valdes Sven-Erik Pettersson. Övriga i styrelsen är nu vice ordförande Bosse Carlqvist, dirigent Göran berg, kassör Hans Andersson, klubbmästare Svante Andersson sekreterare Claes-Göran Holm samt vice sekreterare Jakob Wikström.

Sångarna Bosse Carlqvist, Gunnar Johansson samt Svante Andersson tilldelades körens förtjänsttecken för 15 årigt medlemskap. Anders Karlsson tilldelades Västergötlands sångarförbunds förtjänstmedalj för 25 års medlemskap.

Nytillträdde ordföranden tackade för förtroendet att vara körens ordförande. Han tackade även avgående ordföranden Ulf Falck för hans förtjänstfulla arbete som körens ordförande under de senaste fem åren.

Som vanligt avslutades kvällen med Götalas förträffliga ärtsoppa med efterföljande ostkaka och kaffe.

Konsert i Varnhems klosterkyrka 5 januari 2019

På trettondagsaftonen sjöng vi i på musikgudstjänsten i Varnhems klosterkyrka. Utöver kören medverkade Nils-Gabriel Berg med vackert klingande solosång. Han sjöng även tillsammans med kören i "O Helga Natt" samt i Gunnar Wennerbergs "Gören portarna höga". Bosse Carlqvist som inte bara sjunger i kören utan även akompanjerar på piano gav prov på sin konst genom ett solonummer av en variation av George Gershwins "I got rythm" vilket gav honom spontana applåder. Besökarna, vilka var många till antalet, som sökt sig till kyrkan denna eftermiddag tycktes mycket nöjda över de medverkandes prestationer och gav sjungande applåder när gudstjänsten/konserten var över.

Senaste kommentarer

29.10 | 15:56

Hej Har uppgifter om att Folkskoläraren Johannes Lindström var en a...

30.04 | 10:10

Tack för denna fina stund!

24.06 | 05:40

Great v

24.06 | 05:39

https://bookmyreviews.com/best-portable-jobsite-table-saw/